tom XXI / numer 2Dariusz Krok, Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia

powrót do archiwum

Abstrakt

Duchowość i szczęście są aktualnym tematem badawczym w psychologii pozytywnej. Jednak wciąż niewiele wiadomo, które aspekty duchowości wiążą się z poznawczymi i afektywnymi wymiarami dobrostanu psychicznego. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy poczucie sensu życia jest mediatorem w relacjach między duchowością i hedonistycznym dobrostanem psychicznym. W badaniach wzięło udział 185 osób (92 kobiety i 93 mężczyzn), które wypełniły Skalę Samoopisu, Kwestionariusz Osobistego Profilu Sensu, Skalę Satysfakcji z Życia SWLS oraz Skalę Uczuć Pozytywnych i Negatywnych PANAS-X. Wyniki wskazały na pozytywne związki między duchowością i dobrostanem psychicznym. Dotyczą one przede wszystkim tych aspektów duchowości, które reprezentują indywidualny potencjał jednostek. Wyniki pokazały również różne role mediacyjne poczucia sensu życia. Sens życia był mediatorem między duchowością i satysfakcją z życia (poznawczy wymiar dobrostanu), natomiast pełnił on funkcję supresora w relacjach duchowości oraz pozytywnego i negatywnego nastroju (afektywne wymiary dobrostanu).

Słowa kluczowe: duchowość, szczęście, poczucie sensu życia, mediatory

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 2

Tytuł: Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia

Autorzy: Dariusz Krok

PFP: 238-254

DOI: 10.14656/PFP20160206