tom XXI / numer 2Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda, Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne

powrót do archiwum

Abstrakt

Zadania wymagające wymieniania słów z kategorii semantycznych (F5) i rozpoczynające się określoną głoską (FF) są często wykorzystywane w praktyce klinicznej. Na bazie badań neuroobrazowych i klinicznych przyjmuje się, że mają one inne podstawy neuronalne a w konsekwencji - różną wartość diagnostyczną. Wykonanie FS wskazuje na sprawność pamięci semantycznej, FF - funkcji wykonawczych. W badaniach własnych opisano i porównano aktywacje mózgowe towarzyszące wykonaniu 2 typów zadań (semantycznych: zwierzęta, pojazdy oraz fonetycznych: słowa z początkową głoską kij) Badania zrealizowano w schemacie blokowym z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Uczestnikami były osoby zdrowe (N = 35). Wyniki wskazują na dyskretne różnice aktywacji mózgowej pomiędzy F5 i FF. W realizacji FS jest zaangażowanych wiele okolic obu półkul, szczególnie bocznych i przyśrodkowych części płatów skroniowych oraz dolny zakręt czołowy (IFG - część trójkątna), natomiast w wykonaniu FF uczestniczy głównie część wieczkowa IFG, jądra podstawy oraz móżdżek. Dane te będą omawiane w odniesieniu do praktyki klinicznej.  

Słowa kluczowe: mechanizmy neuronalne, fluencja semantyczna, fluencja fonemowa, fMRI

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 2

Tytuł: Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne

Autorzy: Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda

PFP: 170-187

DOI: 10.14656/PFP20160202