tom XXI / numer 1Wacław Bąk, Pomiar stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2

powrót do archiwum

Abstrakt

Artykuł prezentuje polską adaptację kwestionariusza STAXI-2 przeznaczonego do pomiaru różnych aspektów stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. STAXI-2 składa się z 57 twierdzeń podzielonych na 6 skal i 5 podskal. Właściwości psychometryczne polskiej wersji kwestionariusza sprawdzono w czterech badaniach, w których wzięło udział w sumie ponad 600 młodych dorosłych, z czego 90% stanowili studenci. Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej wskazują na zasadność utrzymania oryginalnej struktury skal i podskal. Wskaźniki stabilności bezwzględnej potwierdzają rzetelność skal i podskal z wyjątkiem trzech podskal stanu złości. Uzyskano również wysoką zgodność wewnętrzną dla wszystkich wymiarów mierzonych przez kwestionariusz. Korelacje z lękiem, depresją, nastrojem oraz przekonaniami o skuteczności w radzeniu sobie z emocjami potwierdzają trafność zbieżną i różnicową skal STAXI-2. 

Słowa kluczowe: stan złości, cecha złości, ekspresja złości, kontrola złości, STAXI-2 

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 1

Tytuł: Pomiar stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2

Autorzy: Wacław Bąk

PFP: 93-122

DOI: 10.14656/PFP20160107