tom XXI / numer 1Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz, Wojciech Cechowski, Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26): Konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia

powrót do archiwum

Abstrakt

Artykuł prezentuje sposób tworzenia i właściwości psychometryczne polskiego kwestionariusza (KOP-26) badającego konstrukt prężności wśród dorosłych. Kwestionariusz w swej strukturze definiuje prężność poprzez ocenę kompetencji osobistych, rodzinnych i społecznych. Składa się z 26 pozycji ocenianych na skali 5-punktowej. Badania przeprowadzono na próbie 721 studentów (średni wiek badanych wyniósł 24 lata; 65,2% kobiet i 34,8% mężczyzn). W wyniku zastosowania eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej uzyskano 3-czynnikową strukturę kwestionariusza (wyjaśniającą 46,1% całkowitej wariancji). Wewnętrzna zgodność kwestionariusza ustalona na podstawie alfa Cronbacha wyniosła dla całego narzędzia 0,90, zaś dla poszczególnych czynników od 0,78 do 0,90. Trafność KOP-26 oceniona została poprzez korelacje z innymi narzędziami mierzącymi prężność (SPP-25, r = 0,62; ER/SSP, r = 0,59) oraz poczucie koherencji (SOC-29, r = 0,60) iwsparcie społeczne (F-SozU, r = 0,57). Uzyskane wyniki okazały się zadowalające. Metodę można więc rekomendować do stosowania w badaniach naukowych.

Słowa kluczowe: prężność, kwestionariusz, właściwości psychometryczne   

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 1

Tytuł: Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26): Konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia

Autorzy: Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz, Wojciech Cechowski

PFP: 76-92

DOI: 10.14656/PFP20160106