tom XXI / numer 1Isabella Pavelková, Katerina Kubíková, Assessing school performance and motivation

powrót do archiwum

Abstrakt

Autorzy weryfikowali hipotezę głoszącą, że indywidualne standardy odniesienia mają pozytywny wpływ na rozwój motywacji osiągnięć oraz obniżenie poziomu lęku u uczniów. Badaniami objęto 61 nauczycieli i ich 1144 uczniów w wieku od 9 do 12 lat. W artykule przedstawiono wyniki badań nad związkiem standardów stosowanych przez nauczycieli i motywacji osiągnięć ich uczniów. Badania obejmowały obserwacje zachowań w czasie lekcji i szczegółowe zapisy przebiegu lekcji. Badacze interesowali się zakresem i ograniczeniami użyteczności stosowania indywidualnych norm odniesienia dla oceny szkolnej. Badania wykazały, że stosowanie indywidualnej normy odniesienia nie jest koniecznym warunkiem wzrostu motywacji osiągnięć uczniów lub obniżenia lęku uczniów w szkole.

Słowa kluczowe: standardy odniesienia, motywacja osiągnięć, lęk, nadzieja na sukces, obawa przed porażką

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 1

Tytuł: Assessing school performance and motivation

Autorzy: Isabella Pavelková, Katerina Kubíková

PFP: 43-60

DOI: 10.14656/PFP20160104