tom XXI / numer 1Larysa Zhuravlova, Family as a Cultural Factor of Personality’s Actualization and Empathy Development

powrót do archiwum

Abstrakt

Rozpatrujemy rodzinę jako podstawowe środowisko socjalizacyjne, w którym kształtuje się osobowość oraz czynnik znaczacy dla rozwoju samoświadomości - indywidualnej i społecznej (na wymiarze indywidualnym i społecznym). W badaniach poszukiwano związków korelacyjnych pomiędzy wskaźnikami empatii u nastolatków i postrzeganymi przez nich postawarni rodzicielskirni.

Słowa kluczowe: empatia, typy postaw rodzicielskich, adolescenci

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 1

Tytuł: Family as a Cultural Factor of Personality’s Actualization and Empathy Development

Autorzy: Larysa Zhuravlova

PFP: 34-42

DOI: 10.14656/PFP20160103