tom XXI / numer 1Emilia Wegner, Ludwika Wojciechowska, Uważność rodzicielska oraz jej aspekty teoretyczne i aplikacyjne

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie wartości teoretycznej i aplikacyjnej konstruktu uważnego rodzicielstwa, wywodzącego się z koncepcji uważności (ang. mindfulness). Uważność rodzicielska (Duncan, Coatsworth, Greenberg, 2009) oznacza: intencjonalne i nieoceniające zwracanie uwagi przez rodziców na wyłaniające się w danej chwili doświadczenie podczas ich interakcji z dzieckiem. Manifestujesię poprzez: uważne słuchanie, kultywowanie postawy akceptacji oraz powstrzymywania się od oceny, świadomość emocji własnych oraz dziecka, umiejętność samoregulacji w rodzicielstwie oraz poprzez rozwijanie postawy współczucia wobec siebie oraz dziecka. Przytoczone wyniki badań wskazują na dodatni związek uważności rodzicielskiej z dobrostanem psychicznym, kształtowaniem się relacji rodzic – dziecko, a także na możliwości kształtowania się uważności rodzicielskiej.

Słowa kluczowe: ważność, uważne rodzicielstwo, trening uważności, rodzina

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 1

Tytuł: Uważność rodzicielska oraz jej aspekty teoretyczne i aplikacyjne

Autorzy: Emilia Wegner, Ludwika Wojciechowska

PFP: 23-33

DOI: 10.14656/PFP20160102