Monika Deja, Karolina Głogowska Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży, 15–17 listopada 2018 roku, Palma de Mallorca, Majorka, Hiszpania

PDF Abstrakt

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 1

Tytuł: Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży, 15–17 listopada 2018 roku, Palma de Mallorca, Majorka, Hiszpania

Autorzy: Monika Deja, Karolina Głogowska

PFP: 139–140

DOI:

SPRAWOZDANIA

W dniach 15–17 listopada 2018 roku w Palma de Mallorca na Majorce odbył się 4. Międzynarodowy Kongres Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży (4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents). Kongres ten organizowany jest corocznie przez grupę AITANA, mającą swoją siedzibę na Miguel Hernández University w Hiszpanii.

Kongres skupia zarówno naukowców, jak i praktyków. Jego misją jest podzielenie się wiedzą i doświadczeniem, aby w jak najbardziej skuteczny sposób pomagać dzieciom i adolescentom, zmagającym się z różnymi trudnościami, w tym z zaburzeniami neurorozwojowymi czy afektywnymi, uzależnieniami, problemami w nauce itd. W Kongresie wzięło udział kilkuset uczestników z całego świata. Polskę reprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Tegoroczną edycję Kongresu swoją obecnością zaszczycili prof. John Weisz, prof. Thomas Achenbach oraz prof. Edmund Sonuga-Barke. Prof. Weisz przedstawił założenia terapii opartej na dowodach (evidence-based psychothe-rapies, EBPs). Wyjaśnił, iż choć terapia ta jest wystandaryzowana i zogniskowana (koncentruje się na jednym typie problemu), to jednak ma ograniczoną skuteczność w codziennej praktyce klinicznej. Profesor sugerował, że może to wynikać z faktu, iż współczesna młodzież doświadcza trudności w większej liczbie obszarów funkcjonowania niż tylko w jednym. Alternatywy dla EBP upatruje w przedstawionym na Kongresie Child STEPs Model. Prof. Achenbach wygłosił wykład, w którym przekonywał, iż aby skutecznie pomagać młodym pacjentom, konieczne jest określenie zarówno słabszych, jak i mocnych stron dziecka oraz relacji panujących w rodzinie. Profesor podkreślał również, że należy dążyć do skonstruowania wielokulturowych norm do zintegrowanej oceny klinicznej rodziców i ich dzieci, aby poprawić jakość usług w zakresie zdrowia psychicznego. Natomiast prof. Sonuga-Barke zreferował stan współczesnej wiedzy na temat metod leczenia i wspomagania rozwoju dzieci z ADHD. Zapoznał także słuchaczy z profilaktyką ADHD opartą na tzw. neuronauce – podejście to zakłada, że naturalna plastyczność mózgu w krytycznych okresach rozwojowych może być wykorzystana do wzmocnienia funkcji poznawczych przed pojawieniem się zaburzeń u osób z grupy wysokiego ryzyka i w konsekwencji zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia trudności.

Obecni na Kongresie prelegenci zaprezentowali swoje wystąpienia w ramach 68 sesji tematycznych oraz 3 sesji plakatowych. W sumie wygłoszono 212 referatów oraz przedstawiono 264 postery. Głównymi zagadnieniami, poruszanymi w czasie Kongresu, były zaburzenia neurorozwojowe (w tym autyzm i ADHD) i afektywne, uzależnienia i zachowania ryzykowne, przemoc (w tym cyberprzemoc), doświadczenie traumy, trudności w nauce. Wszystkie wystąpienia wzbudziły bardzo duże zainteresowanie uczestników. Choć językiem kongresowym był zarówno język angielski, jak i hiszpański, Organizatorzy zadbali o to, by podczas większości sesji zapewnić tłumaczenie symultaniczne – dzięki temu można było bez przeszkód uczestniczyć w wybranych przez siebie sesjach i prowadzić bardzo inspirujące dyskusje.

Ciekawym punktem Kongresu były „Spotkania z ekspertem”. W tym czasie uczestnicy Kongresu mogli zadawać pytania i dyskutować z zaproszonymi gośćmi. Na Kongresie w roli ekspertów wystąpili prof. John Weisz oraz prof. Thomas Achenbach.

Niewątpliwą zaletą Kongresu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży jest obecność wielu praktyków, którzy dzielą się cennymi spostrzeżeniami i swoimi doświadczeniami w pracy z młodymi ludźmi, przeżywającymi różnorakie trudności, oraz z ich rodzinami.

Kolejny, 5. Międzynarodowy Kongres Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach 14–16 listopada 2019 roku w Oviedo, w Hiszpanii. Tym razem jego organizatorzy chcą pochylić się nad zagadnieniem terapii psychologicznych dostępnych dla dzieci i młodzieży oraz przeanalizować, co można zrobić, by poprawić ich jakość oraz skuteczność. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.aitanacongress.com

Monika Deja, Karolina Głogowska