Karolina Stenka Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, 23-24 czerwca 2017 roku, Bydgoszcz, Polska

PDF Abstrakt

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, 23-24 czerwca 2017 roku, Bydgoszcz, Polska

Autorzy: Karolina Stenka

PFP: 472-473

DOI:

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, 23-24 czerwca 2017 roku, Bydgoszcz, Polska

VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania” odbyła się 23-24 czerwca 2017 roku w Bydgoszczy. Organizatorem konferencji był Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Konferencja ma charakter cykliczny. Po raz pierwszy odbyła się 11 czerwca 2011 roku w Poznaniu. Jej inicjatorem jest profesor Władysław Jacek Paluchowski. Ideą konferencji jest spojrzenie na proces diagnozowania z dwóch perspektyw: jako przedmiot nauczania na studiach psychologicznych oraz jako przedmiot zainteresowań naukowych badaczy. Konferencja ta ma stwarzać możliwość wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem kompetencji diagnostycznych studentów psychologii oraz zdobycia czy też poszerzenia swoich kompetencji dydaktycznych. Ponadto celem konferencji jest prezentacjia wyników badań własnych oraz inspiracja uczestników do podejmowania kolejnych istotnych w tym obszarze kwestii.

Program tegorocznej konferencji obejmował 3 wykłady, 10 referatów oraz inne formy aktywne, takie jak: warsztat oraz dyskusję panelową. W obradach uczestniczyli naukowcy oraz praktycy z całej Polski. Wyniki swoich badań zaprezentowali przedstawiciele z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto w obradach udział wzięli przedstawiciele Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie oraz studenci.

Podczas trwającej dwa dni konferencji praktycy i naukowcy dyskutowali, jak efektywnie uczyć studentów kompetencji diagnostycznych w zakresie analizy i interpretacji danych jakościowych oraz ilościowych. Ponadto zwrócono uwagę na wiele problemów metodologicznych, które mogą pojawiać się w trakcie procesu diagnozowania i wynikają ze słabości stosowanych metod oraz braku odpowiednich umiejętności.

Podczas konferencji zaprezentowano również nowe narzędzia diagnostyczne zaadaptowane do warunków polskich do badania duchowości oraz satysfakcji z pracy. Istotnym elementem tegorocznej konferencji była zorganizowana dyskusja panelowa na temat zasadności stosowania testów projekcyjnych w diagnozie. Dyskutanci dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w tej kwestii. Dyskusja wzbudziła duże zainteresowanie wśród słuchaczy oraz pobudziła uczestników konferencji do aktywnego uczestnictwa w obradach.

Podsumowując, tegoroczna konferencja była ważnym wydarzeniem naukowym skoncentrowanym na najistotniejszych kwestiach związanych z nauczaniem kompetencji diagnostycznych. Zwrócono uwagę na najczęstsze problemy wynikające ze stosowanych metod dydaktycznych oraz możliwe problemy natury etycznej w diagnozowaniu. 

Obradom towarzyszyły również imprezy kulturalne, zorganizowano uroczysty bankiet. Uczestników konferencj  zaproszono także na galę operową organizowaną na zakończenie sezonu w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

Karolina Stenka