Włodzimierz Zeidler Wspomnienie – Prof. Dr Jürgen Rost

PDF Abstrakt

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 3

Tytuł: Wspomnienie – Prof. Dr Jürgen Rost

Autorzy: Włodzimierz Zeidler

PFP: s. 349-350

DOI:

Profesor Jürgen Rost współpracował z badaczami z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nad poszukiwaniem rozwiązań problemów metodologicznych na gruncie psychologii. Oprócz kontaktów zawodowych z niektórymi pracownikami Instytutu Psychologii UKW łączyły go więzi wieloletniej przyjaźni.    

Zespół Redakcyjny

 

Jürgen Rost urodził się 12 VIII 1952 r. w Kassel, zmarł 1 VII 2017 r. w Bad Segeberg. Jest znany tylko małej grupie polskich psychologów, z którymi spotykał się na konferencjach naukowych w Szczecinie oraz Bydgoszczy i dla nich napisał kilka artykułów, a wśród nich także ten szczególnie ważny: A note on the correlation of gain stores and achievement level (Rost, 2013). Sylwetkę oraz naukowe zainteresowania i osiągnięcia Rosta opisałem w specjalnym artykule (Zeidler, 2013). Zatem przypomnę tylko, że 12 grudnia 2005 r. na Uniwersytecie w Kilonii odbyło się jego pożegnanie, w związku z przejściem na emeryturę. W 53. roku życia? Tak! Powodem była poważna choroba: Morbus Parkinson, która stała się – uporczywym, ale też uciążliwym – towarzyszem jego kolejnych lat życia. Przez lat 12! Były to lata trudne, niezwykle trudne! Najbardziej dotkliwe było ograniczenie dotychczasowej sprawności motorycznej, zaburzenie koordynacji ruchowej oraz trudności w koncentracji uwagi. Jürgen radził sobie z tymi trudnościami, nie tracąc przyjacielskich kontaktów.

Szczególnie bolesna była konieczność rezygnacji z dydaktyki, która stanowiła ulubioną płaszczyznę jego działalności. Jej wizytówką i potwierdzeniem było obszerne grono uczniów, a wśród nich także kilku profesorów – w Europie i za Oceanem. Jürgen Rost był także aktywny jako Autor ponad 120 prac, wśród których na uwagę zasługują dwie grupy. Jedna z nich dotyczyła metodologii i statystyki. Należy wymienić tu takie nazwiska, jak: P.F. Lazarsfeld (1901-1976), G. Lienert (1920-2001) oraz G. Rasch (1901-1980). Rost stał się jednym z głównych propagatorów probabilistycznej teorii testów (model Rascha). Z drugiej strony prowadził także (ze swoimi uczniami, takimi jak Ch. Gresele oraz Th. Martens) badania nad działaniami na rzecz środowiska.            

W osobie Profesora Jürgena Rosta polska psychologia straciła wielkiego przyjaciela.                    

Literatura cytowana

Rost, J. (2013). A note on the correlation of gain stores and achievement level. Polskie Forum Psychologiczne, 18, 1, 5-16.

Zeidler, W. (2013). Jürgen Rost: statystyka w służbie metodologii. Polskie Forum Psychologiczne, 18, 1, 17-40.