tom XXI / numer 3Paweł Błaszczyński, Sprawozdanie z XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych (4-5 marca 2016, Łódź)

powrót do archiwum

Sprawozdanie z XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych (4-5 marca 2016, Łódź)

W dniach 4-5 marca 2016 roku odbyły się XV Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne - konferencja naukowo-szkoleniowa dedykowana szeroko pojętemu środowisku profesjonalistów zajmujących się leczeniem populacji geriatrycznej. To dobrze ugruntowane w kalendarzu imprez wydarzenie, organizowane przez Klinikę Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, po raz kolejny zgromadziło niespełna sześciuset przedstawicieli środowiska geriatrów, psychiatrów, neurologów, psychologów klinicznych i innych profesji związanych z oddziaływaniami medycznymi na osoby starsze. Gospodarzami wydarzenia była prof. lwona Kłoszewska z Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prof. Tomasz Sobów z Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ze względu na charakter spotkania w programie znalazły się zarówno wydarzenia o charakterze wykładowym, jak i sesje warsztatowe. W tym roku organizatorzy skupili się na kilku aktualnych i ważnych zagadnieniach, wśród których w pierwszym dniu do minowały kwestie diagnozy różnicowej zaburzeń afektywnych i otępienia, aktualnych wytycznych dotyczących leczenia zaburzeń neurodegeneracyjnych czy zaburzeń psychicznych w chorobie Parkinsona. W tych grupach zagadnień znalazł się uwzględniający perspektywę humanistyczną wykład prof. Tadeusza Parnowskiego Uporczywe zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym: „organika”, osobowość czy uwarunkowania psychospołeczne, ukazujący funkcjonowanie pacjenta z otępieniem w różnych obszarach Życia, a dotykający odwiecznych kontrowersji dotyczących chorób psychicznych w ogóle. Szczególnie ciekawym wkładem do obecnej wiedzy neuropsychologicznej był natomiast wykład dr. hab. Emilii Sitek Rozpoznawanie zaburzeń poznawczych u chorych z zespołami parkinsonowskimi: rola neuropsychologa.

Kolejny dzień przyniósł rozważania dotyczące niefarmakologicznych metod oddziaływania u chorych psychogeriatrycznych. W ciekawy sposób takie możliwości przedstawiła dr Anna Poleszczyk w wykładzie TMS i inne metody stymulacji mózgu w leczeniu zaburzeń psychicznych u osób starszych oraz dr hab. Jakub Kaźmierski w wystąpieniu Stosowanie elektroterapii u chorych  w wieku podeszłym. Wpływ specyficznych środków odżywczych dla utrzymania wydolności procesów poznawczych przedstawiła natomiast dr Anna Barczak w prelekcji Interwencja żywieniowa jako element wsparcia terapii pacjentów z choroba Alzheimera - doświadczenia własne. Nie zabrakło wystąpień mających istotne znaczenie dla psychologów pracujących w warunkach klinicznych: dr Marta Strombek-Milczarek i dr Małgorzata Szpilewska-Drożdż w wykładzie Pułapki diagnostyczne wynikające ze stosowania popularnych skal przesiewowych oceniających funkcjonowanie poznawcze przedstawiły obecne w środowisku kontrowersje i własne wnioski dotyczące stosowania przesiewowych skal oceny funkcji poznawczych.

XV Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne dały szansę zapoznać się z różnymi, zazwyczaj komplementarnymi podejściami do diagnozy i leczenia zaburzeń psychogeriatrycznych. Uwzględniono wszystkie istotne perspektywy, w tym somatyczną, psychiatryczną, neurologiczną, psychologiczną, a nawet egzystencjalną. Dobrze zbilansowano udział przedstawicieli różnych grup zawodowych, dzięki czemu każdy uczestnik mógł znaleźć dla siebie treści, które wcześniej nie były mu bliżej znane. Dominowało też przeświadczenie o konieczności interdyscyplinarnego traktowania problemów osób starszych oraz podążania w dobrym kierunku. Z punktu widzenia psychologa wydaje się, że uczestnictwo w tego typu wydarzeniu powinno być punktem obowiązkowym dla wszystkich psychologów klinicznych i neuropsychologów, którzy pracują z populacją geriatryczną i pragną bez przeszkód porozumiewać się z innymi profesjonalistami.

Paweł Błaszczyński

PDF Abstrakt

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 3

Tytuł: Sprawozdanie z XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych (4-5 marca 2016, Łódź)

Autorzy: Paweł Błaszczyński

PFP: 479-480

DOI: