tom XXI / numer 2Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska, Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan)

powrót do archiwum

Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego

(7-10 lipca 2015, Mediolan)

 

W dniach 7-10 lipca 2015 roku odbył się W Mediolanie XIV Europejski Kongres Psychologiczny (14th European Congress of Psychology). Kongres został zorganizowany pod auspicjami Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych (European Federation of Psychologists/ Associations - EFPA) i Włoskiej Sieci Związków Psychologów (Italian Network of Psychologists/ Associations - lNPA).

Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Mediolański Bicocca. Dzięki swojej ponaddwudziestopięcioletniej historii (pierwszy kongres miał miejsce w roku 1989 w Amsterdamie) wydarzenie to zgromadziło rekordową liczbę 3096 uczestników z 76 krajów Europy, a także Azji, Australii oraz obu Ameryk. Polskę reprezentowało 71 badaczy z różnych ośrodków akademickich, wśród których znalazły się: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet Warszawski.

ldea przewodnia Kongresu „Związki technologii i psychologii – Żywienie umysłu, energia dla Życia” (Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life) nawiązywała do hasła „Zywienie planety, energia dla Życia” odbywającej się w tym samym czasie w Mediolanie światowej wystawy EXPO. Tej problematyce poświęcona była międzynarodowa debata poprzedzająca Kongres i odbywająca się na terenie ekspozycji targowej pod przewodnictwem członka Komitetu Naukowego Kongresu prof. Enzo Grossi'ego.

Oficjalnej inauguracji obrad Kongresu dokonali 7 lipca w Teatro degli Arcirnboldi przewodniczący Komitetów Organizacyjnego i Naukowego dr Mario Sellini oraz prof. dr. Gian Vittorio Caprara. W swoim przemówieniu powitalnym przewodniczący EFPA prof. Robert Roe, prezentując program Kongresu zwrócił uwagę na społeczne znaczenie badań dla praktyki psychologicznej. Kolejna część ceremonii obejmowała wręczenie trzech rodzajów nagród przyznawanych przez EFPA. Nagrodę im. Wilhelma Wundta otrzymała dr Anke Ehlers za badania nad stresem posttraumatycznym i lękiem. Nagrodę im. Arystotelesa wręczono prof. Jose Maria Peiro za opracowania na temat teorii klimatu organizacyjnego. Nagrodę im. Jana Amosa Komeńskiego przyznano dr Pauline Janse, która zrealizowała projekt badawczy dotyczący związku pomiędzy otyłością i zjawiskiem mobbingu. Część naukową uroczystości zakończył wykład prof. Lamberto Maffei, przewodniczącego Włoskiej Akademii Nauk „Nowe granice w neurologii: środowisko i mózg”. Profesor podkreślił znaczenie nacechowanego pozytywnymi emocjami kontaktu fizycznego w stymulacji rozwoju mózgu i rozwoju psychoruchowego małego dziecka. Ceremonię uwieńczył występ światowej sławy sopranistki Clary Bartelii.

Kolejne dni Kongresu przyniosły wiele naukowych doznań, których dostarczyły sympozja, sesje tematyczne, sesje posterowe oraz wykłady uporządkowane według sześciu bloków tematycznych: „Psychologia ogólna i podstawowe procesy psychiczne”, „Kultura i społeczeństwo”, „Zdrowie i interwencje kliniczne”, „Rozwój i edukacja”, „Praca i organizacja” oraz „Aktualne tematy korespondujące z EXPO 2015”. Część sympozjów została zorganizowana na zaproszenie Komitetu Naukowego, a część była sponsorowana przez EFPA. Nie sposób omówić wszystkich, ale warto wspomnieć te, które zostały przygotowane z dużym udziałem polskich naukowców, takie jak sympozjum „Kultura i podstawowe procesy psychiczne” (prowadzący Paweł Boski), „Kołowy model wartości - implikacje dla rozwoju i zachowań" (prowadzący  Jan Cieciuch), „Społeczno-psychologiczna dynamika reprezentacji historycznych” (prowadzący Michał Bilewicz), „Skłonność do agresji młodszych adolescentów rodzinne i społeczno-kulturowe czynniki socjalizacji” (prowadzący Adam Frączek), „Orientacja pozytywna - dowody empiryczne i teoretyczne implikacje” (prowadzący Piotr Oleś) oraz „Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć jednostki” (prowadzący Andrzej Sękowski). Wykłady plenarne wygłosiło 21 zaproszonych prelegentów. I tak, prof. Robert Roe przedstawił wykład „Dokąd zmierzamy? Perspektywa dywersyfikacji i kooperacji w psychologii”, podczas którego zachęcał do refleksji nad teorią i praktyką psychologiczną. Prof. Roe zwrócił w nim uwagę na fakt, iż mimo Że psychologia jest pojedynczą nauką, jej praktyka jest bardzo zróżnicowana, co znajduje odzwierciedlenie w dużej liczbie współczesnych kierunków psychologicznych. Tymczasem zmiana stosunków gospodarczych i społeczne migracje powinny zachęcać psychologów do współpracy w realizacji dążenia do uzyskania szeroko pojętej równowagi we współczesnej Europie - wykazującej ciągłe zróżnicowanie pod względem poziomu rozwoju ekonomicznego i kulturowego.

W dziewięciu doniesieniach na temat najbardziej znaczących aktualnych odkryć w psychologii (State of the art lectures) reprezentowana była tematyka z trzech obszarów - neuropsychologii (prelegent - Giuseppe Vallar), psychologii klinicznej i psychoterapii (prezenterzy: Dolores Mosquera, Udi Oren, Christian Schmahl, Antonio Semerari) i psychologii społecznej (prezenterzy: Caterina Arcidiacono, Luigi Grassi i Wolfgang G. Weber).

Podsumowując, ogromna liczba sympozjów, sesji plakatowych, wystaw, wykładów, a także spotkań towarzyskich, takich jak wieczorna gala, zorganizowana w imponującym Muzeum Nauki i Techniki „Leonardo da Vinci", oferowała znakomitą okazję do nawiązywania kontaktów i budowania przez zgromadzonych naukowców współpracy „ponad granicami".

Po czterech dniach intensywnych i prowadzonych w wielu równoległych sesjach obrad i tuż po końcowym wykładzie prof. Filipa Zimbardo nastąpiła ceremonia zamknięcia Kongresu. Prof. Caprara podziękował wszystkim uczestnikom za udział w obradach, a w imieniu EFPA i Holenderskiego Towarzystwa Psychologicznego  (NIP) wygłosił przemówienie Edward van Rossen, wprowadzając uczestników w tematykę następnego kongresu w Amsterdamie w 2017 roku. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kongresu w Mediolanie: http:// www.ecp2015.it/ oraz zwiastuna kolejnego spotkania w Amsterdamie: http:// ecp2017.eu/wordpress1/.

 

Anna Paszkowska-Rogacz

Hanna Liberska

PDF Abstrakt

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 2

Tytuł: Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan)

Autorzy: Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska

PFP: 309-311

DOI: