tom XIV / numer 1

powrót do archiwum

Dariusz Krok

Religijność a duchowość – różnice i podobieństwa z perspektywy psychologii religii

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 1
Tytuł: Religijność a duchowość – różnice i podobieństwa z perspektywy psychologii religii
Autorzy: Dariusz Krok
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski

Skala lęku i fascynacji śmiercią

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 1
Tytuł: Skala lęku i fascynacji śmiercią
Autorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Lucyna Golińska

Wpływ doświadczeń trwałego uszczerbku zdrowia na jakość życia

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 1
Tytuł: Wpływ doświadczeń trwałego uszczerbku zdrowia na jakość życia
Autorzy: Lucyna Golińska
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Zygfryd Juczyński

Pomnażanie i wzbogacanie zasobów własnego zdrowia

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 1
Tytuł: Pomnażanie i wzbogacanie zasobów własnego zdrowia
Autorzy: Zygfryd Juczyński
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Nina Ogińska-Bulik

Czy doświadczanie stresu może służyć zdrowiu?

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 1
Tytuł: Czy doświadczanie stresu może służyć zdrowiu?
Autorzy: Nina Ogińska-Bulik
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Ryszard Poprawa

Proaktywność jako zasób trzeźwego życia

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 1
Tytuł: Proaktywność jako zasób trzeźwego życia
Autorzy: Ryszard Poprawa
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Magdalena Felcyn, Nina Ogińska-Bulik

Poczucie sensu życia osób w żałobie

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 1
Tytuł: Poczucie sensu życia osób w żałobie
Autorzy: Magdalena Felcyn, Nina Ogińska-Bulik
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Tadeusz Marian Ostrowski

Pozytywne i negatywne następstwa zdrowotne pracy lekarza na więcej niż jednym etacie

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 1
Tytuł: Pozytywne i negatywne następstwa zdrowotne pracy lekarza na więcej niż jednym etacie
Autorzy: Tadeusz Marian Ostrowski
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Ewa Niemczyk

Przewidywanie efektywności własnych działań u osób z wysoką i niską samooceną w zadaniach o różnym stopniu kontrolowalności

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 1
Tytuł: Przewidywanie efektywności własnych działań u osób z wysoką i niską samooceną w zadaniach o różnym stopniu kontrolowalności
Autorzy: Ewa Niemczyk
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst