tom XXIII / numer 4Agnieszka Kruczek, Sprawozdanie z 32 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia „Psychologia zdrowia w ciągu życia: łączenie badań, praktyki i polityki” , 21–25 sierpnia 2018, Galway, Irlandia

powrót do archiwum

SPRAWOZDANIA

W dniach 21–25 sierpnia 2018 roku odbyła się 32 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia, która zatytułowana została „Psychologia zdrowia w ciągu życia: łączenie badań, praktyki i polityki”. Organizatorem konferencji było Europejskie Towarzystwo Psychologii Zdrowia przy współpracy wydawnictwa naukowego Routledge Taylor & Francis Group Ltd, Health Research Board w Dublinie, Irlandzkiego Stowarzyszenia Farmaceutów oraz Narodowego Instytutu Kardiologii Prewencyjnej (NIPC). Gospodarzem konferencji był natomiast Narodowy Uniwersytet Irlandii w Galway (National University Ireland, Galway – NUI Galway).

Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczył profesor David Hevey z Trinity College Dublin (Irlandia) oraz profesor Nina Knoll z Freie Universität Berlin (Niemcy). W jego skład weszli: profesor Rik Crutzen z Maastricht University (Holandia), profesor Jasminka Despot Lučanin z University of Zagreb (Chorwacja), profesor David French z The University of Manchester (Wielka Brytania), profesor Nadia Griva z National University of Singapore (Singapur), doktor Dominika Kwasnicka z Curtin University (Australia), doktor Jenny McSharry z National University Ireland (Irlandia), doktor Marie-Carmen Neipp z Universidad Miguel Hernández de Elche (Hiszpania) oraz doktor Rachael Powell z The University of Manchester (Wielka Brytania).

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: doktor Gerard Molloy, profesor Molly Byrne, doktor AnnMarie Groarke, profesor Brian McGuire, doktor Jennifer McSharry, doktor Jane Walsh, Maeve Egan, Eimear Morrissey oraz Elaine Toomey.

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni zarówno naukowcom, jak i praktykom do dyskusji, wymiany doświadczeń i poglądów w obszarze badań psychologicznych nad zdrowiem i dobrostanem psychofizycznym. Podczas konferencji aktualne doniesienia z badań w zakresie psychologii zdrowia zaprezentowało ponad ośmiuset badaczy z ośrodków naukowych na całym świecie. Problematyka tych wystąpień mieściła się w zakresie dziewięciu ścieżek tematycznych: e-Health i m-Health; zdrowie publiczne i promocja zdrowia; zdrowie rodziny i dzieci; interwencje w zakresie zmiany zachowań zdrowotnych; modele zmiany zachowań zdrowotnych; dobrostan i jakość życia w perspektywie lifespan; radzenie sobie z chorobą przewlekłą; radzenie sobie z bólem i zaburzeniami psychosomatycznymi; metodologia badań w psychologii zdrowia; wsparcie społeczne, opieka i zdrowie; interwencje w chorobie chronicznej; occupational health, czyli zdrowie związane z wykonywanym zawodem; różnice indywidualne a zdrowie; zdrowie globalne; fizjologia stresu i zdrowie; samoregulacja a zdrowie i choroba; psychologia zdrowia a starzenie się; badania nad opieką zdrowotną; komunikacja w opiece zdrowotnej i percepcja ryzyka.

Podczas wykładów plenarnych profesor Molly Byrne z National University of Ireland mówiła o wzrastającym znaczeniu badań nad interwencjami w zakresie zmiany zachowań zdrowotnych jednostek. Profesor Alex Rothman z University of Minnesota wygłosił wykład na temat zmiany zachowań zdrowotnych jednostek w kontekście kwadratu Pasteura, czyli klasyfikacji projektów naukowych, które dążą do fundamentalnego zrozumienia problemów naukowych, a jednocześnie są użyteczne dla społeczeństwa. Profesor Yael Benyamini z University of Tel Aviv wygłosiła wykład zatytułowany: Czego możemy się nauczyć z tego, co ludzie mówią o swoim zdrowiu? Pogląd psychologa na ustalenie epidemiologiczne. Natomiast profesor Jill Francis z City University of London wypowiedziała się na temat wielopoziomowego podejścia do zmiany zachowań w badaniach wdrożeniowych, czyli jak daleko możemy posunąć się w wysnuwaniu własnych teorii.

Podsumowując, 32 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia w Galway dała możliwość zaprezentowania wyników badań własnych zarówno znakomitym naukowcom, jak i młodym badaczom z całego świat. Stworzyła przestrzeń do dyskusji na tematy związane z psychologią zdrowia.

Agnieszka Kruczek

PDF Abstrakt

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 4

Tytuł: Sprawozdanie z 32 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia „Psychologia zdrowia w ciągu życia: łączenie badań, praktyki i polityki” , 21–25 sierpnia 2018, Galway, Irlandia

Autorzy: Agnieszka Kruczek

PFP: 803–804

DOI: