Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

 • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.
 • PFP jest indeksowane w bazie CEJSH
 • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 7,139)
 • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
 • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
 • e-ISSN: 2449-6871

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarz Redakcji: Dorota Suwalska-Barancewicz, Magdalena Grabowska

W   numerze   2/2016

  • Nina Ogińska-Bulik, Mariusz Cieślak: Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych
  • Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda: Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne
  • Konrad Janowski, Małgorzata Tatala, Tomasz Jedynak, Agata Księżpolska,Beata Głowacka: Wsparcie społeczne a ocena własnej choroby, nasilenie objawów depresyjnych i akceptacja życia z chorobą u kobiet po mastektomii
  • Michał Danek, Ewa Danek, Janusz Danek: Wpływ muzyki na odczuwanie bólu, lęku i depresji oraz jakość życia u ludzi z problemami bólowymi różnego pochodzenia
  • Małgorzata A. Basińska, Anna Andruszkiewicz: Cechy osobowości typu D a funkcjonowanie w chorobie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi
  • Dariusz Krok: Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia
  • Kinga Kaleta, Justyna Mróz: Pomiar przebaczenia sytuacyjnego w świetle najważniejszych metod kwestionariuszowych
  • Łucja Bieleninik, Joanna Koss, Mariola Bidzan: Rozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonych
  • Monika Wiłkość, Magadalena Wiechowska, Ludmiła Zając-Lamparska, Anita Markowska, Maciej Michalak: The effect of 0.1-0.25 mg/dm3 of breath alcohol concentration on cognitive functions in alcohol nondependent young adults
  • Ewelina Kamasz: Recenzja: Barbara Mróz (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (ss. 315)
  • Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska: Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan)